વૃદ્ધ પેન્શન યોજના ફોર્મ 2023 | Vrudh Pensan Yojana PDF Gujarat

 


આજે આપણે  જાણીશું વૃદ્ધ પેન્શન યોજના વિષે સંપૂર્ણ માહિતી જેવી કે આ યોજનાના શું શું લાભ છે? ક્યાં ક્યાં ડોક્યુમેન્ટ ની જરૂર પડે? કેટલો લાભ એટલે કે સહાય મળે? કોણ કોણ આ સહાય માટે અરજી કરી શકે? વગેરે વિષે જાણીશું.

 વૃદ્ધ પેન્શન યોજના વિષે સંપૂર્ણ માહિતી | Vrudh Pensan Yojana Gujarat 2023

 રાજ્યમાં વૃદ્ધ લોકોને ઘણી સહાય યોજનાઓ ઉપલબ્ધ છે. આ યોજનાઓ ના કારણે તેમના જીવનમાં રાહત અને સુખ સુવિધા મળતી હોય છે. અહીં આવી યોજના એટલે 'વૃદ્ધ પેન્શન યોજના' ની માહિતી પ્રસ્તુત છે.

 આ યોજનાનો લાભ કોને મળવાપાત્ર છે :

Vrudh Pensan Yojana Eligibility Criteria :

 • ૬૦ વર્ષ કે તેથી વધુ વયની કોઈપણ નિરાધાર વૃદ્ધ વ્યક્તિઓ ને સહાય મળવાપાત્ર હોય છે.
 • ઈન્દિરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય વૃદ્ધ પેન્શન યોજના (વય વંદના) Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme - (IGNOAPS) હેઠળ વ્યકિત ની ઉંમર ૬૦ વર્ષ થી વધુ હોવી જોઈએ.
 • બી.પી.એલ.યાદીમાં ૦ થી ૧૬ ના સ્કોરમાં સમાવિષ્ટ ધરાવતા હોય તેમને જ આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર છે.
 • વૃદ્ધ પેન્શન યોજના (વય વંદના) સહાય મેળવવા માટે ગ્રામ્ય સ્તરે (Income Eligibility Criteria for Age Pension Scheme ) કુટુંબની વાર્ષિક આવક 1,20,000 (એક લાખ વીસ હજાર) તથા શહેરી વિસ્તાર માટે 1,50,000 (એક લાખ પચાસ હજાર) ની જોગવાઈ સરકાર શ્રી દ્વારા કરવામાં આવેલ છે એટલે આટલી આવક હોય તો આ યોજના મળવાપાત્ર છે.

આ યોજના મેળવવા જનરલ લાયકાતના ધોરણ :

ગુજરાત વિધવા સહાય યોજના માં પાત્ર બનવા માટે તમારે નીચે આપેલ પાત્રતાના પાયાના માપદંડોનું પાલન કરવાનું હોય છે અને ભવિષ્યમાં સરકાર દ્વારા ફેરફાર પણ કરવામાં આવતા હોય છે.

 • અરજદાર ગુજરાત રાજ્યનો રહેવાસી હોવો જોઈએ.
 • અરજદારની ઉંમર કોઈપણ જગ્યાએ ૬૦ વર્ષ કે તેથી વધુ હોવી જોઈએ.
 • ૨૧ વર્ષથી વધુ વયનો પુત્ર ન હોવો જોઈએ. પુત્ર હોય પરંતુ શારીરિક, માનસિક અપંગતા ધરાવતો કે કેન્સર, ટી. વી ગંભીર માંદગીથી પીડાતો હોય તો આ યોજનાનો લાભ મળવા પાત્ર રહેશે.

વૃદ્ધ પેન્શન યોજનામાં કેટલી સહાયની રકમ મળે:

Vrudh Pensan Yojana સહાય નીચે મુજબ મળવાપાત્ર છે.

 • વૃદ્ધ પેન્શન યોજના ના લાભાર્થીઓને દર મહિને લાભાર્થીના પોસ્ટ/બેંક ખાતામાં સીધા DBT (Direct Benefit Transfer) મારફતે 750/- રૂપિયા જમા કરવામાં આવે છે.

વૃદ્ધ સહાય યોજનાના મેળવવા ક્યા ક્યા ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ :

Required Document for Gujarat Age Pension Scheme :

વૃદ્ધ પેન્શન યોજના મેળવવા અરજી કરી રહ્યા હોવ તો નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્ટ જોઈશે.

 1. આધાર કાર્ડ
 2. આવક અંગેનો દાખલો (ઉપર મુજબ આવક હોવી જોઈએ)
 3. પાસપોર્ટ સાઇઝ ના 2 ફોટા
 4. જન્મ પ્રમાણત્ર (જન્મ તારીખ નો દાખલો)
 5. રેશન કાર્ડની નકલ
 6. બેંક અથવા પોસ્ટ પાસબુક
 7. મોબાઈલ નંબર
 8. 21વર્ષનો પુત્ર નથી તેનું પ્રમાણપત્ર ( તલાટી કમ મંત્રી)
 9. દર વર્ષે હયાતીનુ પ્રમાણપત્ર રજુકરવાનુંરહેશે.વૃદ્ધ પેન્શન યોજના ફોટો

વૃદ્ધ પેન્શન યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય :

આ યોજના પાછળ સરકારનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે કે વૃદ્ધ વ્યકિત પોતાનું જીવન સરળતા થી જીવી શકે. વૃદ્ધ લોકોએ પૈસા માટે કોઈ બીજા પાસે પોતાનો નાણાં ફેલાવવાની જરૂર નથી.

અરજી ફોર્મ ક્યાં અને કેવી રીતે ભરવું :

વિધવા સહાય યોજના ફોર્મ ભરવા બાબતે લોકો ઘણા બધા પ્રશ્નો થતા હોય છે એ માટે અમે નીચે FAQ માં આવા પ્રશ્નોના જવાબ ગુજરાતી ભાષામાં આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે જે તમને ગમશે.

 • ગુજરાત સરકાર દ્વારા Vrudh Pensan Yojana અન્‍વયે ઓનલાઈન અરજીઓ બાબતેની કામગીરી ગ્રામપંચાયત ખાતે Digital Gujarat Portal પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની હોય છે જે ઓનલાઈન સેન્ટર પર થતી હોય છે.
 • ગ્રામપંચાયત ખાતે VCE (Village Computer Entrepreneur) પાસેથી અથવા CSC સેન્ટર પરથી ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ (Digital Gujarat login) પર ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી અરજી કરવાની હોય છે.
 • સૌપ્રથમ Vrudh Pensan Yojana ફોર્મ ની જેરોક્ષ મેળવીને અરજી ગ્રામ પંચાયતના VCE ને આપવાનું રહેશે ત્યાર પછી VCE દ્વારા Digital Gujarat Portal પર ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી એન્ટ્રી કરવામાં આવશે.
 • તાલુકા કક્ષાએ મામલતદાર કચેરી ખાતેથી કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર મારફતે ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ (Digital Gujarat Portal) પર ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું રહેશે અને ત્યાં ચકાસણી થશે.

વૃદ્ધ પેન્શન યોજના ની અરજી પ્રક્રિયા સ્ટેપ બાય સ્ટેપ :

 • પ્રથમ સત્તાવાર ઓફીસીઅલ વેબસાઇટપર જાઓ.
 • Official website : અહી ક્લિક કરો
 • સૌ પ્રથમ, તમારી સ્ક્રીન પર દેખાતું નીચે મુજબ એપ્લિકેશન ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો
 • એપ્લિકેશન ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો
 • વિધવા સહાય મેળવવા માટેનું ફોર્મ PDF 2023 : Download
 • આવેદનપત્ર ભરો
 • ઉપરોક્ત તમામ દસ્તાવેજો જોડો.
 • આ ફોર્મ સામાજિક સુરક્ષા કચેરીને સબમિટ કરો.
 • પછી, તમને મામલતદાર વિભાગ તરફથી મંજૂરી પ્રમાણપત્ર મળશે.

વૃદ્ધ પેન્શન યોજનાનું ફોર્મ PDF Download (Vrudh Pensan Yojana Form) : 


FAQ - સામાન્ય પૂછતાં પ્રશ્નો :

Q. આ અરજી કઈ વેબસાઈટ પરથી કરવાની હોય છે?
A. વૃદ્ધ પેન્શન યોજના માટે https://www.digitalgujarat.gov.inhttps://www.digitalgujarat.gov.in પર અરજી કરવાની હોય છે.

Q. વૃદ્ધ પેન્શન યોજના સહાય માં કેટલી સહાય મળે છે?
A. વિધવા સહાય યોજના સહાય માં દર મહીને રૂપિયા ₹750/- સહાય મળે છે.

Q. વૃદ્ધ પેન્શન યોજના ફોર્મ ક્યાં ભરતા હોય છે?
A. વિધવા સહાય યોજના ના ફોર્મ CSC કેન્દ્ર અને ગ્રામ પંચાયત માં ફોર્મ ભરી શકાય છે. 

Q. વૃદ્ધ પેન્શન યોજના માટે ક્યાં ક્યાં પુરાવા જોઈએ છે?
A. વિધવા સહાય યોજના માટે જોઈતા દરેક ડોક્યુમેન્ટ નું લીસ્ટ અમે ઉપર વિસ્તારથી આપેલ છે.
છતાં ફરી કઈ દઈએ. 1. આધાર કાર્ડ 2. આવક અંગેનો દાખલો (ઉપર મુજબ આવક હોવી જોઈએ) 3. પાસપોર્ટ 3. સાઇઝ ના ફોટા 4. જન્મ પ્રમાણત્ર (જન્મ તારીખ નો દાખલો) 5. રેશન કાર્ડની નકલ 6. બેંક અથવા પોસ્ટ પાસબુક 7. મોબાઈલ નંબર 8.21વર્ષનો પુત્ર નથી તેનું પ્રમાણપત્ર ( તલાટી કમ મંત્રી) 9. દર વર્ષે હયાતીનુ પ્રમાણપત્ર રજુકરવાનુંરહેશે

Q. વૃદ્ધ પેન્શન યોજના માટે ફોર્મ ક્યાં મળશે?
A. વૃદ્ધ પેન્શન યોજના માટે ફોર્મ તમે જાતે ડાઉનલોડ કરી શકો છો અમે ઉપર લીંક આપેલ છે.

Q. વૃદ્ધ પેન્શન યોજના માટે શું ઉંમર મર્યાદા છે?
A. વૃદ્ધ પેન્શન યોજના નો લાભ 60 વર્ષ કે તેથી વધુ વય ના લોકો ને મળવાપાત્ર છે.


Read more :-