મફત પ્લોટ યોજના 2023: Mafat Plot Yojana PDF Download

મફત પ્લોટ યોજના 2023: આ પોસ્ટમાં આપણે જાણીશું મફત પ્લોટ યોજના વિષે સંપૂર્ણ માહિતી જેવી કે આ યોજનાના શું શું લાભ છે? ક્યાં ક્યાં ડોક્યુમેન્ટ ની જરૂર પડે? કેટલો લાભ એટલે કે સહાય મળે? વગેરે વિષે જાણીશું.

મફત પ્લોટ યોજના 2023 વિષે સંપૂર્ણ માહિતી :

Complete information about Free plot Yojana :
ગુજરાત રાજ્ય દ્વારા ગુજરાતના મજૂરો અને ગરીબ લોકો માટે 100 ચોરસ વાર મફત પ્લોટ યોજના ગુજરાતમાં 2022 માં શરૂ કરવામાં આવી છે. રાજ્યના વિવિધ ગામોમાં રહેતા ખેત મજૂરો, ગ્રામીણ કારીગરો અને પછાત લોકોને જમીનના 100 ચોરસ વાર મફત પ્લોટ આપવાની યોજના ચાલુ કરવામાં આવી.
આ યોજના નો લાભ ગ્રામ્ય વિસ્તાર માં વસ્તા ગરીબ લોકો કે જેમની પાસે રહેવાની સગવડ ના હોય તેમને મળવા પાત્ર છે.મફત પ્લોટ યોજના [100 ચોરસ વાર] ગુજરાત રાજ્ય સરકારની ભૂમિહીન ખેત મજૂરો અને ગ્રામીણ ગુજરાતમાં ગરીબી રેખા નીચે જીવતા ગ્રામીણ કારીગરો માટે મફત મકાનના પ્લોટની યોજના વર્ષ 1972 થી કાર્યરત છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે મફત પ્લોટ યોજના 2023 હેઠળની કેટલીક જોગવાઈઓને કારણે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પ્લોટ હોવાના કારણે પ્લોટ કે ઘર આધારિત જરૂરિયાતમંદ લાભાર્થીઓને લાભ મળી શક્યો ન હતો. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના લાભાર્થી હોવાથી, પ્લોટની માલિકી ન હોવાને કારણે અથવા BPLમાં યાદીમાં કોઈ નામ ન હોવાને કારણે, પ્લોટની ફાળવણી થઈ શકી ન હતી અને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાનો લાભ લઈ શક્યો ન હતો.મફત પ્લોટ યોજના ગુજરાત રાજ્ય પંચાયત વિભાગ હેઠળ આવે છે.
મફત પ્લોટ યોજના 2023
મફત પ્લોટ યોજના 2023

આ યોજનાનો લાભ કોને મળવાપાત્ર છે અને તેનો મુખ્ય હેતું :

Who can benefit from this scheme and its main objective :
 • જેમની પાસે પ્લોટ નથી તેમને મફત પ્લોટ યોજના 2023 નો લાભ મળવાપાત્ર છે.
 • અરજદાર પાસે કોઈપણ પ્રકારની જમીન હોવી જોઈએ નહીં. આમાં તમારું ઘર પણ સામેલ હશે.
 • અરજદાર ગ્રામીણ કારીગર અથવા મજૂર હોવો જોઈએ.
 • લાભાર્થી પુખ્તવાયનો હોવો જોઈએ. એટલે કે અરજદાર સગીર ન હોવો જોઈએ.
 • જેઓ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં સામાજિક-આર્થિક અને જ્ઞાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરી-2011 માંથી લાયક કુટુંબ અથવા રાજ્ય અથવા કેન્દ્ર સાથે આવે છે તેઓ સરકારી આવાસ નિર્માણ સહાય માટે લાયકાત ધરાવે છે.
 • જેઓ પુખ્ત હોવા જોઈએ.
 • રાજ્યમાં ક્યાંય પતિ કે પત્નીના નામે કોઈ પ્લોટ કે મકાન ન હોવું જોઈએ.
 • જેઓ ઓછામાં ઓછા એક વર્ષથી ગામમાં રહેતા હોવા જોઈએ.
 • જેના નામે ખેતીની જમીન ન હોવી જોઈએ અથવા સંયુક્ત નામે અને પિતાના નામે અને તે જમીનમાં અરજદારના કિસ્સામાં, પિયત જમીનના કિસ્સામાં તે અડધા હેક્ટરથી વધુ ન હોવી જોઈએ અને બિન પિયત જમીનના કિસ્સામાં તે એક હેક્ટરથી વધુ ન હોવી જોઈએ.
મફત પ્લોટ યોજના 2023 નો લાભ ગરીબ લોકો તથા મજુરો કે જેમની પાસે રહેવા માટે ની જોગવાઈ નથી તેમના માટે આ યોજના સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી જેમાં લોકો ને 100 ચોરસ વાર પ્લોટ મફ્ત આપવામાં આવશે.
આ યોજના નો મુખ્ય હેતું ગુજરાત ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ગરીબી રેખા નીચે જીવન જીવતા જમીન વિહોણા ખેત-મજૂરો તથા ગ્રામ્ય કારીગરોને મકાન બની રહે તે માટે છે.

મફત પ્લોટ યોજના 2023 ગુજરાત તમામ પરિપત્ર (ઠરાવ) :

 • મફત પ્લોટ યોજના મા સુધારા પરિપત્ર તારીખ: 13-03-18
 • મફત પ્લોટ યોજના મા સુધારા પરિપત્ર તારીખ: 01-05-17
 • મફત પ્લોટ યોજના અને સરદાર આવાસ યોજના સંકલિત ઠરાવ તારીખ: 06-08-16
 • મફત પ્લોટ યોજના અને સરદાર આવાસ યોજના સંકલિત ઠરાવ તારીખ: 11-09-15
 • મફત પ્લોટ યોજના જમીન સમિતિની બેઠક પરિપત્ર તા. 24-04-15
 • મફત પ્લોટ યોજના જમીન સમિતિની બેઠક મા સુધારો પરિપત્ર તા. 25-08-14
ઠરાવ નું Pdf –  DOWNLOAD
મફત પ્લોટ પ્લાન માટે અરજી ગ્રામ પંચાયતમાં ઓફલાઈન કરવાની રહેશે.

આ યોજનામાં લાભ મેળવવા ક્યા ક્યા ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ :

What are the documents required to get benefit in this scheme :
 1. અરજી ફોર્મ
 2. અરજદારનું આધાર કાર્ડ
 3. રેશન કાર્ડ ની નકલ
 4. SECCના નામની વિગત
 5. ખેતીની જમીનનો દાખલો (જમીન નથી તેની વિગત)
 6. પ્લોટ / મકાનની વિગત દર્શાવતો દાખલો
 7. અરજદારની વાર્ષિક આવકનું પ્રમાણપત્ર
 8. વાર્ષિક આવકનું પ્રમાણપત્ર મામલતદાર અથવા તાલુકા વિકાસ અધિકારી દ્વારા આપવાનું રહેશે.

મફત પ્લોટ યોજનાનું ફોર્મ PDF download :

મફત પ્લોટ યોજના ફોર્મ pdf મહત્વ પૂર્ણ લિન્ક

01/05/2017નો ઠરાવ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર પરિપત્ર અહીં ક્લિક કરો
મફત પ્લોટ યોજના ફોર્મ અહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજ અહીં ક્લિક કરો
અમને ગૂગલ ન્યુસ પર ફોલો કરો અહીં ક્લિક કરો
વ્હાટ્સપ ગ્રુપમાં જોઇન થાઓ અહીં ક્લિક કરો

મફત પ્લોટ યોજનાનો સંપુર્ણ વીડિયો :

અહીં નિચે ક્લિક કરી મફત પ્લોટ યોજના નો વિડીયો પણ નિહાળી શકો છો.

FAQ – સામાન્ય પૂછતાં પ્રશ્નો :

Q.મફત પ્લોટ યોજના 2023 કયા વિભાગ હેઠળ આવે છે? A. મફત પ્લોટ યોજના ગુજરાત રાજ્ય પંચાયત વિભાગ હેઠળ આવે છે. Q. આ યોજના હેઠળ કેટલા ફુટ પ્લૉટ મફતમાં મળે? A. આ યોજના હેઠળ 100 ચોરસ વાર જેટલો પ્લૉટ મફતમાં મળે. Q. આ યોજના નો લાભ મેળવવા અરજી ઓનલાઈન કરવી કે ઓફલાઈન કરવી? A. આ યોજના નો લાભ મેળવવા ઓફલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. Q. મફત પ્લોટ યોજના નો લાભ મેળવવા અરજી કયાં કરવી? A. મફત પ્લોટ યોજના નો લાભ મેળવવા અરજી ગ્રામ પંચાયત માંથી કરવાની રહેશે. Q. જેમની પાસે જમીન હોય તે આ યોજના લાભ મેળવી શકે? A. ના, જેમની પાસે જમીન હોય તે આ યોજના લાભ મેળવી શકે નહિ.

3 thoughts on “મફત પ્લોટ યોજના 2023: Mafat Plot Yojana PDF Download”

 1. અમારું ઘર ઇટો ઉપર માટીથી બનાવ્યું છે અને એના ઉપર પ્લાસ્ટર કરાવેલું છે એમાં પણ તિરાડ પડી આવેલી છે

  Reply

Leave a Comment

error: Content is protected !!