વ્હાલી દીકરી યોજના 2023 | PDF Download Gujarat

 

આ પોસ્ટમાં આપણે જાણીશું વ્હાલી દીકરી યોજના વિષે સંપૂર્ણ માહિતી જેવી કે આ યોજનાના શું શું લાભ છે? ક્યાં ક્યાં ડોક્યુમેન્ટ ની જરૂર પડે? કેટલો લાભ એટલે કે સહાય મળે? વગેરે વિષે જાણીશું.

વ્હાલી દીકરી યોજના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી:

Complete information about Whali Dikari Yojana:

રાજ્ય સરકાર, મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગના મંત્રાલયની આ વહાલી દિકરી યોજના 2022. આ “ડિયર ડોટર સ્કીમ” હેઠળ 18 વર્ષની ઉંમરે પરિવારની પ્રથમ અને બીજી દીકરીઓને તેમના લગ્ન અથવા ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે રૂ. 1 લાખ આપવામાં આવશે.

ગુજરાત રાજ્યના મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રાલયે કન્યાઓ માટે પ્રતિષ્ઠિત યોજના “વહલી દિકરી યોજના” શરૂ કરી છે, જેનો અંદાજે અનુવાદ “ડિયર ડોટર સ્કીમ” થાય છે. આ યોજનાનો ખ્યાલ સમાજમાં છોકરીની સામાજિક આર્થિક સ્થિતિને મજબૂત કરીને, તેમના ડ્રોપઆઉટ દરને અટકાવવા અને બાળકો તરીકે તેમના લગ્નને અટકાવીને, ત્યાંથી સમાજમાં હકારાત્મક માનસિકતાના પરિવર્તનને પ્રોત્સાહન આપીને બાળકીના જન્મ દરમાં સુધારો કરવાનો છે.

ગુજરાત સરકાર રાજ્યની દીકરીઓ માટે વહાલી દિકરી યોજના 2022 (ડિયર ડોટર સ્કીમ) ચલાવી રહી છે. આ વહલી દિકરી યોજના હેઠળ રાજ્ય સરકાર પરિવારની પ્રથમ અને બીજી દીકરીઓને શિક્ષણ પ્રોત્સાહન અને રૂ. 1 લાખ આપશે. જ્યારે છોકરી 18 વર્ષની થશે ત્યારે આ એક લાખની સહાયની રકમ આપવામાં આવશે. લોકો મદદ મેળવવા માટે વહાલી દિકરી યોજનાનું અરજીપત્રક ભરી શકે છે અને યોજના હેઠળ આપવામાં આવતી સહાયની રકમનો લાભ લઈ શકે છે. ગુજરાત રાજ્ય સરકારે લિંગ ગુણોત્તર સુધારવા માટે વ્હાલી દિકરી યોજના 2020 રજૂ કરી છે, જે હાલમાં પ્રતિ 1000 છોકરાઓ દીઠ 883 છોકરીઓ છે. લગ્ન અથવા ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે વાહિની દિકરી યોજના હેઠળ રકમ આપવામાં આવશે.

આ યોજનાનો લાભ કોને મળવાપાત્ર છે અને તેના ફાયદાઓ :

તા.02/08/2019 કે ત્યાર પછી જન્મેલી દીકરીઓ ને આ લાભ મળવા પાત્ર રહેશે.(દીકરી જન્મના એકવર્ષ ની સમયમર્યાદા માં નિયત નમુના ના આધારે પુરાવા સહિત ની અરજી કરવાની રહેશે.)

દંપતીની પ્રથમ 3 બાળકો પૈકી ની તમામ દીકરીઓને યોજનાનો લાભ મળવા પાત્ર રહેશે.

અપવાદરૂપ કિસ્સામાં બીજી/ત્રીજી પ્રસ્તુતિ વખતે કુટુંબમાં એક કરતાં વધારે દીકરીઓનો જન્મ થાય અને દંપતીની દીકરીઓની સંખ્યા ત્રણ કરતાં વધારે થતી હોય તો પણ તમામ દીકરીઓ ને આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર થસે.

બાળલગ્ન પ્રતિબંધક અધિનિયમ 2006ની જોગવાઈઓ મુજબ પુખ્તવયે લગન કરેલ હોય તેવા દંપતીની દીકરીઓને જ આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર રહેશે.

આ યોજના હેઠળ મળવા પાત્ર સહાય :

  • દીકરીના પહેલા ધોરણમાં પ્રવેશ વખતે ₹4000/- ની સહાય.
  • દીકરી ધોરણ-9 માં આવે ત્યારે ₹6000/- ની સહાય.
  • દીકરી 18 વર્ષની વયની થાય ત્યારે તેને ₹1,00,000/- ની સહાય.
  • દીકરી પુખ્ત વયની થતા ઉચ્ચ શિક્ષણ અને તેના લગન પ્રસંગ માટે યોજના અંતર્ગત સહાય.

આ યોજનામાં લાભ મેળવવા ક્યા ક્યા ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ :

  1. દીકરીના માતા-પિતાનો સંયુક્ત આવકનો દાખલો (2,00,000 થી ઓછી આવક મર્યાદા)
  2. દીકરીના માતા-પિતા ના આધારકાર્ડ દીકરીના માતા-પિતા નો જન્મનો પુરાવો (શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર/જન્મ નો દાખલો)
  3. દીકરીના માતા-પિતા નું રહેઠાણ નો પુરાવો (લાઈટ બીલ/વેરાબિલ)
  4. દીકરીનો જન્મ નો દાખલો 
વ્હાલી દીકરી યોજના 2022 | PDF Download Gujarat
વ્હાલી દીકરી યોજના

યોજનાનું ફોર્મ અને લાભ લેવા જીલ્લા મહિલા અને બાળ વિકાસ અધિકારી ની કચેરી, ગ્રામપંચાયત, યુસિડી સેન્ટર અથવા સ્થાનિક આંગણવાડી નો સંપર્ક કરવો.

વ્હાલી દીકરી યોજના PDF ડાઉનલોડ :

DOWNLOAD

FAQ – સામાન્ય પૂછતાં પ્રશ્નો : 

Q. વહાલી દીકરી યોજના હેઠળ મળવા પાત્ર ટોટલ રકમ કેટલી?

A. વ્હાલી દીકરી યોજના હેઠળ મળવા પાત્ર ટોટલ રકમ 110000 છે.

Q.વ્હાલી દીકરી યોજના હેઠળ દંપતીની પ્રથમ કેટલી દીકરીઓને યોજનાનો લાભ મળવા પાત્ર રહેશે?

A.વ્હાલી દીકરી યોજના હેઠળ દંપતીની પ્રથમ 3 બાળકો પૈકી ની તમામ દીકરીઓને યોજનાનો લાભ મળવા પાત્ર રહેશે.

Q. વ્હાલી દીકરી યોજના માં અરજી કરવા કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ ની જરૂર પડે?

A. 1. દીકરીના માતા-પિતાનો સંયુક્ત આવકનો દાખલો (2,00,000 થી ઓછી આવક મર્યાદા) 2. દીકરીના માતા-પિતા ના આધારકાર્ડ દીકરીના માતા-પિતા નો જન્મનો પુરાવો (શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર/જન્મ નો દાખલો) 3. દીકરીના માતા-પિતા નું રહેઠાણ નો પુરાવો (લાઈટ બીલ/વેરાબિલ) 4. દીકરીનો જન્મ નો દાખલો.

Leave a Comment

error: Content is protected !!